CHECKLIST VOOR EEN GEZONDE HUISGROEP

1. Gerichtheid op Christus, en Zijn aanwezigheid op de avonden

2. Spontane, enthousiaste aanbidding

3. Openheid voor het werk van Gods Geest en de gaven

4. Gebed voor opwekking en gebed voor noden

5. Duidelijke, praktische, persoonlijke bijbelstudie

6. Praktisch zorgende relaties tussen de huisgroepleden

7. Bemoedigende, liefdevolle en opbouwende sfeer

8. Bediening in de gaven tussen de leden onderling

9. Toepassing van de bijbelse principes in de praktijk van het dagelijks Ieven

10. Gelegenheid voor leden om in taken betrokken te zijn

11 . Mogelijkheid voor zielzorg naar elkaar.

  • 1 Korinthiërs 16:19 (HTB)Alle gemeenten in Asia groeten u. Ook van Aquila en Prisca en de gemeente die in hun huis samenkomt, wil ik de hartelijke, christelijke groeten overbrengen.

Brief aan de gemeente in Korinthe hfst 16 vers 19

De huisgroep is
erop gericht om het
gemeenschapsleven
in de gemeente te bevorderen.

In de huisgroep worden door God geselecteerde gelovigen gevormd met de bedoeling om uitgezonden te
worden, om op hun beurt weer een (nieuwe) huisgroep te vormen, waarin het
proces van vorming door middel van gemeenschapsleven zich herhaalt, zodat de
oogst wordt binnengehaald.