Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het Zout der Aarde; Smaakmakers

Langs de Krabbendijkestraat ligt tussen 2 basisscholen de Christus Triomfatorkerk.
De thuisbasis van de Volle Evangelie Gemeente “Het Zout der Aarde”.
Het is er niet alleen op zondag druk. De hele week door is er bedrijvigheid in en om het pand.
“Het Zout der Aarde” is meer dan een kerk. Vaak associeert men kerken met saaie diensten, saaie preken en vaste liturgieën. De kerk heeft vaak een hoge drempel en spreekt een taal die weinigen begrijpen. Ook is er in veel gevallen geen connectie met jongeren. De kerk is aan het vervreemden van de samenleving. Wij willen als kerk niet ergens tegen zijn, maar we willen juist vóór mensen zijn. Het gaat om mensen. Jezus kwam voor mensen. De naam van het kerkgenootschap is afgeleid van een tekstgedeelte uit het Bijbelboek Matteüs, waar Jezus Christus zijn volgelingen oproept om als zout te zijn dat smaak brengt in de samenleving.  

Ontstaan
Het verhaal van de Volle Evangelie Gemeente “Het Zout der Aarde” te Rotterdam is direct gerelateerd aan de bekering van Max Stanley Dissels. Toen hij op 17-jarige leeftijd tot het geloof kwam, ontving hij direct de roeping van God om zoals hij het zelf toen noemde ‘dominee’ te worden.
Kort na zijn huwelijk met zijn geliefde vrouw Celeste, bezochten ze de Bijbelschool van het Evangelie Centrum in Suriname. Nadat Stanley Dissels een droom ontving van God die hem opriep om zijn land te verlaten arriveerden de Dissels in 1985 tezamen met hun vier kinderen in Nederland. Dit was geen gemakkelijk begin. Ze sliepen met maar liefs zes personen in één kamer en waren voor hun financiën volledig afhankelijk van de levende God. Maar hun geloof in God bracht ze erdoorheen.

Het is geweldig om met zoveel verschillende mensen kerk te zijn.

David Dissels

De afgelopen jaren is gebleken dat “Het Zout der Aarde” een ware smaakmaker is geweest in de wijk Pendrecht. Door onder andere de positieve inbreng van de leden is deze Rotterdamse wijk weer helemaal opgeknapt. Niet voor niets werd in deze naoorlogse wijk een bezoek gebracht door de voormalige Minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eberhart van der Laan, waar een van de leden een indrukwekkend en positief betoog bracht naar aanleiding van Psalm 23 over deze zogenaamde prachtwijk. 

RE5ALL Zang en Muziek
Muziek neemt een belangrijke plaats in bij ‘Het Zout der Aarde’.  In de meeste samenkomsten wordt er uitbundig en gepassioneerd gespeeld en gezongen. De huisband van de gemeente die luistert naar de naam RE5ALL wordt regelmatig gevraagd om diverse projecten en conferenties te ondersteunen. Verscheidene Cd’s zijn er al uitgegeven waarvan de meeste liederen door de leden zelf zijn geschreven. Daarnaast zijn verschillende leden actief in het geven van muzieklessen aan de jongere generatie. Het is dan ook vertederend om te zien dat tijdens speciale evenementen ze samen de sterren van de hemel zingen en spelen.  

Een belangrijke groep in de samenleving is die van de alleenstaande moeders. Steeds vaker groeien kinderen op in gezinnen zonder vader. De moeders hebben het financieel vaak zwaar en moeten de eindjes aan elkaar knopen. Ze hebben weinig tijd voor zichzelf en dragen de verzorging van de kinderen voor een groot deel alleen. Als kerk proberen we daar waar nodig ze hierin te ondersteunen. Jaarlijks wordt er ook getracht om een week of een weekend voor de leden te organiseren tot opbouw van de relaties en als ontspanning. Hierdoor heeft de kerk al verscheidene buitenlandse reizen ondernomen waar met volgepakte bussen bijzondere plaatsen zijn aangedaan. De ervaringen die de leden op deze reizen hebben ondergaan wordt het meest treffend beschreven door het feit dat op de laatste avond van de reis, er huilend afscheid van elkaar wordt genomen.

De kerk is nog steeds relevant voor de wijk.

David Dissels

Thuisgevoel
“We willen als kerk laagdrempelig zijn, toegankelijk en bereikbaar; een thuis! We willen de taal van deze wereld begrijpen. Dat betekent dat men zich thuis voelt in de diensten. Het beleven van een zondagdienst is het vieren van die relatie. Het is het uiten van die relatie in een liefdeslied naar God. Dat is voor mij kerk zijn en niet een liturgie afwerken en daarna weer met een koud hart, onveranderd, naar huis gaan. Voor hen die een nood hebben kan persoonlijk worden gebeden en voor hen die een luisterend oor zoeken wordt tijd gemaakt. De Bijbel wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd. Het is geweldig om met zoveel verschillende mensen kerk te zijn. Er komen veel jongeren naar onze gemeente. De drie generaties: kinderen, jongeren en volwassenen trekken met elkaar op, zodat de kerk actueel blijft en we van elkaar blijven leren. Ook komen er veel jonge gezinnen. Werkelijk alle lagen van de bevolking vinden een thuis in onze gemeente. De bindende factor is uiteindelijk de Here Jezus. Hij staat centraal’.

Thuisgevoel
“We willen als kerk laagdrempelig zijn, toegankelijk en bereikbaar; een thuis! We willen de taal van deze wereld begrijpen. Dat betekent dat men zich thuis voelt in de diensten. Het beleven van een zondagdienst is het vieren van die relatie. Het is het uiten van die relatie in een liefdeslied naar God. Dat is voor mij kerk zijn en niet een liturgie afwerken en daarna weer met een koud hart, onveranderd, naar huis gaan. Voor hen die een nood hebben kan persoonlijk worden gebeden en voor hen die een luisterend oor zoeken wordt tijd gemaakt. De Bijbel wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd. Het is geweldig om met zoveel verschillende mensen kerk te zijn. Er komen veel jongeren naar onze gemeente. De drie generaties: kinderen, jongeren en volwassenen trekken met elkaar op, zodat de kerk actueel blijft en we van elkaar blijven leren. Ook komen er veel jonge gezinnen. Werkelijk alle lagen van de bevolking vinden een thuis in onze gemeente. De bindende factor is uiteindelijk de Here Jezus. Hij staat centraal’.

Leave a comment