Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Max Stanley Dissels.

Het verhaal van de Volle Evangelie Gemeente “Het Zout der Aarde” (ook wel ‘Zout der Aarde’ genoemd) te Rotterdam, is direct gerelateerd aan de bekering van Max Stanley Dissels. Toen hij op 17-jarige leeftijd tot het geloof kwam, ontving hij direct de roeping van God om zoals hij het zelf toen noemde ‘dominee’ te worden. Kort na zijn huwelijk met zijn geliefde vrouw Celeste, bezochten ze de Bijbelschool van het Evangelie Centrum in Suriname.

Nadat Stanley Dissels een droom ontving van God die hem opriep om zijn land te verlaten arriveerden de Dissels in 1985 tezamen met hun vier kinderen in Nederland. Dit was geen gemakkelijk begin. Ze sliepen met maar liefs zes personen in één kamer en waren voor hun financiën volledig afhankelijk van de levende God.

Maar hun geloof in God bracht ze er doorheen. De visie die God op hun hart heeft gelegd is “opwekking”. Dat mensen weer hun blijdschap in God zullen vinden. Daarnaast is er ook een sterk verlangen om werkers te trainen voor het zendingsveld om de naties te bereiken met de boodschap van het goede nieuws van Jezus Christus. De visie is om in elke grote stad een gemeente te planten.

Stanley Dissels

Leave a comment