Skip to content Skip to footer

Gary & Gwendoline Edwards

Huisgroep Leiders

Brief info

Gary en Gwen zijn huisgroepleiders en zijn al een aantal jaren in verschillende rollen actief in de gemeente. Samen verzorgen zij het tienerwerk in de gemeente met veel liefde en geduld.
Gary is daarnaast hoofd van de ordedienst/ushers en Gwendoline ondersteund met de nazorg van nieuwe leden in de gemeente.

Leave a comment