Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Verse 1

Vader God ik dank U 

dat U, Uw Zoon Jezus Christus zond, om te sterven voor mijn zonden.

Dat Hij opstond uit de dood;

Opgevaren is naar de hemel.

En dat Hij zonde, dood, ziekte en satan

heeft overwonnen

En door mijn geloof en relatie met Jezus Christus

heb ik een verbond van overvloedig leven in en met U.

Verse 2

Dus vandaag verklaar ik 

over mijn leven;

Ik ben een MAN/VROUW/KIND van God.

Ik ben een erfgenaam met Christus Jezus.

Ik ben een nieuwe schepping.

En mijn leven wordt niet langer bepaald door mijn verleden,

maar door de genade van God,

die in mij werkt.

Verse 3

Ik verklaar dat ik mijn leven zal stellen

als een levend, heilig, Gode welgevallig offer.

Ik verklaar dat ik God zal liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand en met al mijn kracht.

Alles wat ik heb en alles wat ik ben, 

stel ik ter beschikking van Hem die eeuwig leeft.

Verse 4

Vandaag verklaar ik de wil van God 

over mijn familie.

In het geloof verklaar ik

dat mijn familie gezegend is.

Wij zijn gezond. 

Wij zijn voorspoedig.

Wij zijn succesvol. 

Wij zijn ijverig en getrouw 

over wat God ons heeft toevertrouwd.

Ik en mijn huis, 

wij zullen de Here dienen.

Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.

JOZUA

Verse 5

Vader ik dank u voor 

“Het Zout der Aarde”.

Wij danken U voor de duizenden mensen die door deze bediening gered zullen worden.

We roepen nu de oogst tevoorschijn in Jezus naam.

Wij danken u dat deze kerk 

zal uitpuilen van getuigenissen en veranderde levens.

We danken u dat u reeds heeft voorzien in alle behoeften van 

“Het Zout der Aarde”

en dat er geen grenzen zijn voor deze bediening.

Verse 6

Het Zout der Aarde zal zijn:

een gebedscentrum,

een aanbiddingscentrum,

een opwekkingscentrum,

een evangelisatiecentrum,

een zendingscentrum,

dat leven geeft.

Dat genezing brengt.

Die mensen zal toerusten en uitsturen om een Gode vervuld leven te leiden.

Verse 7

Vandaag verklaar ik

dat ik God zal ontmoeten.

Ik zal Hem prijzen.

Ik zal Hem aanbidden.

Ik zal Zijn woord ontvangen.

En levens zullen blijvend worden veranderd in deze plaats, vandaag.

In Jezus naam.

Amen.

Leave a comment