Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In de Bijbel wordt de gemeente de bruid of de vrouw van God genoemd. (Ef.5) Een huwelijk van een man en een vrouw is een afspiegeling van Gods relatie met ons.

Hoe meer je begrijpt van jouw relatie, jouw verbond met God, hoe beter begrijp je het huwelijk.

1. In de eerste plaats zijn man en vrouw geschapen om samen te werken.

In Gen.2:15 staat: ‘God, de HEER, bracht de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken’. En dan zegt God in Gen.2:18 Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
Dus man en vrouw zijn door God geschapen om samen te werken in de tuin als collega’s!

Ook na de zondeval blijft dit zo. Het verschil tussen mannenwerk en vrouwenwerk is niet door God gemaakt maar door mensen. Als je samen een werkverdeling overlegt als man en vrouw is natuurlijk prima.
Maar de meeste culturen hebben hier patronen van gemaakt, en zijn gaan voorschrijven wat mannenwerk en wat vrouwenwerk is. En dat leidt altijd tot onderdrukking van de vrouw.
Gods bedoeling is dat man en vrouw samenwerken om hun dagelijks brood te verdienen, om te kunnen leven.

In de Bijbel lezen we in het boek Spreuken hoofdstuk 31 over de ideale echtgenote. Het is een vrouw die voor haar man geluk brengt. En dan lees je dat deze vrouw werk doet dat je niet zou verwachten.
Zij koopt akkers en land en plant een wijngaard (vs.16).
Zij importeert voedsel uit het buitenland (vs.14). Het gaat hier blijkbaar om een groot huisgezin met veel knechten en dienaressen.
Man en vrouw werken samen voor inkomen en onderhoud van het gezin.

2. In de tweede plaats zijn man en vrouw geschapen om kinderen te krijgen en voor kinderen te zorgen.
Het is een misverstand dat dit een wet of een gebod zou zijn, zoals sommigen denken.
Kinderen krijgen is geen opdracht. Kinderen krijgen is een zegen! We lezen dit duidelijk in Gen.1:28 waar staat ‘En God zegende hen en God sprak tot hen: Wees vruchtbaar en wordt talrijk.’

3. In de derde plaats zijn een man en zijn vrouw geroepen om samen God te dienen. Jezus heeft ons de opdracht gegeven om aan alle mensen Zijn boodschap bekend te maken.
We lezen in 1Kor.9:5 dat Petrus en ook de andere apostelen samen met hun vrouwen reisden om het Evangelie te verkondigen (1Kor.9:5).
Nu zijn wij niet allemaal zendelingen, maar elke vader en moeder is wel geroepen om een pastor en priester te zijn voor zijn gezin.

man en zijn vrouw geroepen om samen God te dienen.

Robin Smith

Leave a comment